Profil-lista Oy

Byggnadsindustri

Profil-Lista Oy har i över 15 års tid verkat som underleverantör till de största företagen inom byggnadsindustrin i Finland. Vår styrka är att på ett mångsidigt sätt kunna kombinera olika yt- och stommaterial på ett kostnadseffektivt sätt utan att ge avkall på kvaliteten.

Till byggnadsindustrin levererar vi till exempel:

– profiler för innerdörrar
– mellanväggsprofiler till kontor
– fot-, tak- och foderlister
– paneler
– rumsavdelarprofiler
– profiler för butiksmöbler


Läs mer om våra referenser till byggnadsindustrin »