Profil-lista Oy

Konstruktörer

Profil-Lista Oy har genomfört många projekt enligt arkitekters önskemål. Vi har tillsammans med våra samarbetspartner byggt olika lösningar för undertak och mellanväggar, producerat inrednings- och dekorationslister och olika karmlösningar för många hotell, fartyg och offentliga lokaler.

Profil-Lista är en given samarbetspartner vid planering av speciallösningar. Vår erfarenhet och kunskap om olika material hjälper dig att hitta det önskade slutresultatet, och vid behov kan vi föreslå alternativa lösningar för olika projekt.


Vi har varit med som lösningspartner i många projekt med anknytning till fartyg, hotell och offentliga lokaler och levererat arkitektplanerade:

– specialprofiler
– undertaksribbor
– profiler för hotellmöbler
– belagda aluminiumprofiler


Läs mer om våra referenser »

Vill du förenhetliga färgerna och nyanserna i offentliga lokaler och affärslokaler?

Läs mer om oneTone-systemet »