Profil-lista Oy

Möbelindustri

Profil-Lista Oy har under flera års tid verkat som komponentleverantör till de största möbeltillverkarna i Finland och tillverkat bland annat:

– spegeldörrar
– ramlister
– sockellister
– dekorationslister
– handtagslister
– specialprofiler
– bärribbor


Vi levererar möbelkomponenter i allt från långa profiler till färdiga spegeldörrar och komponenter. Tack vare vår mångsidiga och moderna maskinpark kan vi förädla profiler till installationsfärdiga möbelkomponenter, inklusive kapning till rätt längd, beläggning av ändar (gör det möjligt att tillverka spegeldörrar med stumfog), borrning och montering.


Utöver våra omfattande lagerfärger levererar vi lister som målade, med äkta aluminiumfilm och belagda med äkta träfaner. Äkta träfaner fås olackat, lackat eller betsat enligt vår nyansmodell.


Läs mer om våra referenser »